< Къде съм сега ? > Начало

| RSS

Регистрация на ООД с участие на чуждестранно участие

Ще разгледаме един случай, в който в България ще правим компания (Дружество с ограничена отговорност), с участие на чуждестранно лице – Физическо или Юридическо.

Регистрация на ООД минава по същият начин, както за българска компания, с няколко разлики.
Всички налични документи за регистрация на ООД може да намерите в темата: Регистрация на ООД по електронен път или по класическият начин тук.

Разликите са:
1. В зависимост от това дали чуждестранното лице е Физическо или Юридическо лице. Ако е ФЛ – то нямате нужда от допълнителни документи, достатъчно е неговото присъствие. Когато говорим за участие и регистрация на ООД с чуждестранно участие от страна на ЮЛ, ще Ви трябва актуално състояние от местен държавен орган, където оперира компанията. Документа се казва Certificate of good standing. След това този документ ще трябва да бъде легализиран от заклет преводач.

2. Всички документи трябва да бъдат подписани в присъствието на човек, знаещ писмено и говоримо езика, който говори чуждестранно лице. Не е задължително да бъдат нотариално заверени.. Носят се такива слухове, но закона никъде не задължава за това, така че спестете си парите за нотариус :-)
В края на всеки документ се дописва следният текст – печатно или ръкописно.

На основание чл.582 от ГПК, текстът на този документ беше преведен от български език на английски език на чуждият гражданин ИМЕ ФАМИЛИЯ, гражданин на СТРАНА, роден на ДД.ММ.ГГГГ, от преводач ИМЕ ПРЕЗИМЕ ФАМИЛИЯ, с ЕГН: ХХХХХХХХХХ, с л.к. ХХХХХХХХХ, изд. на ДД.ММ.ГГГГ от МВР – ГРАД, който заяви, че е запозната с отговорността по чл. 290 от НК за неверен или неточен превод.

В текста се попълват имената на чужденеца, от коя страна е, коя е датата му на раждане. Помества се информация за човека, който прави превода на езика, говорим от чуждестранното лице – имена на преводача, данни по лична карта. След което под текста се подписва саморъчно преводача.

3. Ако чуждестранното лице ще бъде и управител, то задължително се заверява нотариално копие от Спесимен на подписа му, НО трябва да присъства и заклет преводач. Таксите са около 30 лева за това упражнение :-)

4. Когато попълвате образец А4 в Търговският регистър там се иска ЕГН или номер на чужденеца. Полето се попълва по следният начин: ако чужденеца е роден на 11 Декември 1978 година, в полето трябва да попълните 781211 – 2 цифри за годината, 2 за месеца и 2 за датата. Общо са 6 контролни цифри.

Това е! Всички документи са на български и не забравяйте – НОТАРИУС заверява само спесимена, като на всички документи трябва да имате текста по-горе, чрез който се доказва, че чужденеца знае какво подписва :-)

Успех!

[ More ] December 4th, 2014 | No Comments | Posted in Бизнес |

Преобразуване на ООД в ЕООД

След като ви запознах с това, как да направим лесно регистрация на ООД и как става прехвърляне на дял от ООД на друго лице, сега ще си поговорим за това как можем да преобразуваме ООД в ЕООД.

Това действие може да се наложи по различни причини – изкупуване на дял, отказване на партньора ни от бизнеса и в този ред на мисли.

Процеса е почти същият като при самата регистрация. В този случай ще разгледаме казуса преобразуване на ООД в ЕООД след продажба на дялове на съдружниците. И така, да речем, че сме 2 съдружника в едно ООД. Единият изкупува дела на вторият, по процедурата описана по-горе на линка. В този случай нашето ООД вече има 1 съдружник и не може да продължи да оперира под тази правна форма и трябва да се пререгистрира в ЕООД. За да обхванем всички аспекти на този казус – и двамата съдружници са били и управители на дружеството. Това не е задължително условие.

И така, започваме да попълваме Заявление A4 за вписване на обстоятелства относно дружество с ограничена отговорност. Тук попълваме само нещата и полетата, които ще променяме! В нашият случай пишем името на дружеството, като вече се изписва с правна форма ЕООД. В частта за управители – заличаваме съдружника/управителя, чийто дялове сме прехвърлили на наше име. 100% собственост на капитала е само на името на единственият останал съдружник. Ако се налагат други промени – то в попълването на Заявление А4 се нанасят.

Що се отнася до необходимите документи:
1. Задължително обновен Дружествен договор за учредяване на ЕООД. – примерен вариант може да изтеглите от тук – Дружествен договор за учредяване на Еднолично дружество с ограничена отговорност ЕООД
2. Протокол от събрание на текущите съдружници, че имате разрешение да бъде продаден текущ дял на съдружник. Примерен вариант на Протокол на общо събрание за разрешение за придобиване на дял
3. Протокол за преобразуване на ООД в ЕООД и приемане на покупко-продажбата на дяловете. Примерен вариант за Протокол на общо събрание за преобразуване на ООД в Еднолично дружество с ограничена отговорност.
4. Задължително се попълва Декларация за истинност.
5. Платена такса към Търговски регистър за вписване на промени в обстоятелствата на ООД.
6. Нотариално заведен договор за покупко-продажба на дяловете.

Това е! Не е сложно + всички необходими документи, с които ще си спестите малко излишни разходи, отделяйки 1 час. Успех в бизнес начинанията!

[ More ] November 30th, 2014 | 1 Comment | Posted in Бизнес |

Найден и София в нова NESCAFÉ® комбинация

Найден, Софи и NESCAFÉ® 3in1 ми се струва, че имат потенциала да се превърнат в поредната (не)очаквано добра комбинация!

Ако не ги познавате още, вижте във Facebook страницата на NESCAFÉ® 3in1 или направо влезте в Любовта започва с NESCAFÉ®. Там ще откриете, че и любовта е топла, вдъхновяваща и зареждаща, точно като богатия вкус на любимото питие. И пак благодарение на NESCAFÉ® тази любов ще бъде публично споделена в интерактивен мини „реалити формат‟.

А ето ги и самите тях: Найден изглежда забавен, много е Cool, въобще готин пич, който не се стеснява да бъде откровен и да покаже, че е открил момичето, с което иска да бъде. Софи е естествена, спонтанна и емоционална. Събирало ги е едно NESCAFÉ® след едно търкаляне по снежната писта в Пампорово. Луда работа!

Големи свежари са. Сега им предстоят 6 необикновени срещи. Съгласили са се да ги съпътства видео екип, за да покажат, че пред истинската любов място за смущение няма. Защо казвам „смущение‟? Ами защото не NESCAFÉ®, а участниците във Facebook страницата на кафето ще определят срещите им, ще шерват, лайват и коментират как се се справили с отправените им предизвикателства. След това ги очаква голяма изненада. И за да е още по-интересно и за потребителите на страницата обещават да има по някоя награда.

„Любовта започва с NESCAFÉ®‟ е креативна кампания във видео формат. Доста оригинално е решението на фирма за популярен продукт, каквато е Nestle с гамата 3in1, да излезе извън чисто маркетинговите аспекти на промотирането и да се ангажира с най-човешката от всички емоции – любовта, и то по забавен, с чувство за мярка и разбира се извесна доза хумор начин.

И понеже на мен лично ми стана интересно давам лайк за инициативата и шервам клипа на една следобедна чаша NESCAFÉ® 3in1, че се вдъхнових нещо… ;)

[ More ] July 14th, 2014 | No Comments | Posted in Проекти, Разни |

Прехвърляне на дял от ООД на друго лице

След като изчерпахме темата как да регистрираме ООД и да изправим нередности в Търговският регистър, следват 2 публикации, които са част от по-често срещаните действия, които може да предприемете със своето ООД.

Първата ще е посветена на прехвърляне на дял от ООД на друго лице. Това се прави в основно в 2 два случая:
Случай 1 – искате да продадете своят дял от фирмата на друго лице
Случай 2 – ще преобразувате ООД в ЕООД – този случай ще го разгледаме със следващата публикация.

И така, искаме да продадем своят дял на друго лице. Има една лека подробност, ако ще прехвърляме своят дял на Юридическо лице, но за него малко по-късно.

Какви документи са ни необходими, за да направим прехвърляне на дял в ООД ?
1. Решение на Юридическото лице, което ще придобива новият дял – то, неговите собственици, трябва да са съгласни да придобият дял в това ООД, чийто дял ще продавате. Примерно решение може да изтеглите от тук.
В нашият пример едно ООД ще изкупува дяла на съдружник в друго ООД. В решението трябва да попълнете цялата информация – физическото лице, от което ще купувате дяла, какъв е неговият раздел и % изражение от цялото дружество, както и на кой от компанията се възлага да осъществи сделката. Това се попълва САМО, ако ще продаваме своят дял на друго юридическо лице.

2. Молба от новият съдружник за присъединяване към ООД – с тази молба, новото ЮЛ иска от ООД-то да бъде приет за съдружник. Молбата се подава от името на управителя на дружеството, което ще влиза в ООД-то. Примерна молба може да изтеглите от тук.

3. Решение на ООД за прехвърляне на дружествени дялове – трябва да имате съгласието на всички Ваши текущи съдружници, за да може да прехвърлите дяла си на друго лице. Редно е да им го предложите първо на тях и ако нямат желание – тогава да пристъпите към продажба на трето лице. Реално с това решение, съдружниците на ООД приемат новият съдружник. Примерно решение може да изтеглите от тук.

4. Договор за продажба на дялове – чрез този договор, Вие като физическо лице, продавате дялответе си в ООД-то на другото ЮЛ. САМО ТОЗИ ДОКУМЕНТ СЕ ЗАВЕРЯВА НОТАРИАЛНО. Все пак е договор за покупко-продажба на дялове в юридическо лице :) Примерен договор може да свалите от тук.

5. Решение на ООД за приемане на новият съдружник – с това решение ООД-то приема за съдружник ЮЛ, както и приема обновеният дружествен договор. Да, след промяна на собствеността – трябва да актуализиране и дружественият договор. Примерно решение може да изтеглите от тук.

6. Актуален дружествен договор – в него трябва да се впише новият съдружник на мястото на старият. Няма да давам примерен дружествен договор, защото такъв има в темата за Регистрация на ООД. Просто данните на старият заменят с новият и готово.

7. Декларация по чл. 13 ал. 4 от Закона за Търговския Регистър за инстинността на предоставите актове. Нея също може да си свалите от предната тема.

8. Вносна бележка за платена държавна такса за обявяване на промени в ООД – 15 лева е за подаване по електронен път, 30 за на място в Търговският регистър.

Това е целият комплект документи за прехвърляне на дял от едно ООД към друг собственик. Ако отделите около 2, най-много 3 часа, може да подготвите сами целата документация и да спестите едни 300 лева за адвокат :)

[ More ] November 24th, 2013 | 7 Comments | Posted in Бизнес |