< Browse > Home

| Mobile | RSS

Двуезично пълномощно за МПС за излизане в чужбина

Навремето ми се наложи да търся билитерално или двуезично пълномощно, което да заверим за излизане на служебен автомобил в чужбина. Доста време търсене падна, докато накрая не седнахме и не си го направихме сами. Служебните коли доста често излизат в чужбина, така че това двуезично пълномощно за автомобил за излиза в чужбина ще Ви свърши работа.

За да го изтеглите – кликнете – Двуезично пълномощно за МПС за излизане в чужбина.

Трябва да имате впредвид, следните важните моменти:
– Пълномощното няма нужда се заверява нотариално, ако автомобила ще се движи само на територията на страната.
Задължително е нотариална заверка, ако автомобила ще се движи на територията на чужда страна.
– Ако имате издадено пълномощно с право на преупълномощаване на трети човек, например автомобила е лизингов. Лизинговото дружество издава пълномощно за МПС за движение в чужбина на името на управителя с право да преупълномощава. То е нотариално заверено. Налага се на служител на компанията да бъде командирован в чужбина, заедно със служебен автомобил. В този случай управителя на компанията трябва да преупълномощи с нотариална заверка служителя си. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се цитира изходящ номер, дата и се описват всички данни от пълномощното, което е издадено от лизингодателя.

Успех и безаварийно!

[ More ] May 24th, 2016 | 2 Comments | Posted in Бизнес |

фирма Брезент Бургас – НЕкоректнаТА фирма

От близо 1 година управляваме едно заведение в Пловдив и имахме проблеми с тентите за лятната градина. Доверихме се на доверен партньор на Каменица да извършат ремонта на 2 броя перголи и 2 тенти. Техният доверен партньор бе фирма Брезент – Д енд Д град Бургас, позната още като Брезент Бургас. Уеб сайта им е http://www.brezent-dd.com/

И от там тръгна цялата ни мъка. Чакахме въпросната фирма да подготви оферта в рамките на близо 2 седмици. Оферта, която беше под формата на снимка на обекта + нанесена тентата (все едно на MS Paint рисувана). Както и да е. Лично собственика на фирма Брезент Бургас – Дамян Костадинов дойде в Пловдив, за да вземе размерите и проекта.

Чакахме ги 2 седмици да изработят УЖ плата и да осъществят ремонт. И след това се почна ходене по мъките, с така нареченият техен “професионализъм”. Първо щяха да идват в понеделник, после в сряда, после петък и накрая дойдоха петъка на следващата седмица да монтират.
По първоначален проект трябва да излеем фундаменти и тентата да се хване стационарно в края. Това бе по предложение на самият г-н Костадинов. Ние тръгнахме да излизаме 2 дни основи и при монтажа се разбра, че изобщо няма да е това, което бе залегнало като проект.

Оставяме това настрани. Оказа се, че тентите са с 1 метър по-къси от размерите, които са взели от Брезент Д енд Д Бургас и айде пак обратно. След още седмица, защото това е “професионализма” на тази фирма докараха удължените тенти, както и 2те перголи. Честно да си кажа – такъв евтин материал за първи път виждам. Нито бе одобреният и първоначално изпратен проект, нито бе заложеният цвят и материал на брезента. И това не е най-лошото, снощи при най-малкият дъжд всичко протече. Водата изобщо не стигаше до улуците, а направо се стичаше в градината.

фирма Брезент Бургас

фирма Брезент Д енд Д Бургас

В последствие разбрахме, че са използвали възможно най-евтиния материал, защото другия им свършил в склада и преди сезона цената е по-висока и не купуват.

Лично аз за първи път виждам брезент да прави конденз и да подлива вода по такъв начин
Брезент Бургас тенти перголи

Сутринта се чух с въпросният господин Дамян Костадинов и той директно си заяви, цитирам:
“Тази пергола ще събира вода винаги, не сме говорили да се ремонтира, а само да се смени плата” и “Тези тенти са за слънце, не да пазят от дъжд”.
Моляяяя ? За какъв зор ще ми е само да се сменя брезента, като предният си беше здрав. Целта на упражнението бе да се решат проблеми (събирането на вода в различните елементи от перголата и тентите), а те създадоха нови. Перголите никога не са текли от местата където сега текат, нито плата на тентите – нагънат като “дунавски вълни”.

Аман от професионалисти и (не)Коректни фирми! Сигурно и те ще си лепнат от ония сертификат за Коректни фирми и ще се бият по гърдите колко са велики, а в същото време – трябва да търсиш нови “майстори” след техният “професионален майсторлък”.

П.П. Спестявам Ви голяма част от събитията, защото всичко в тази фирма е пълно безумие и “точене” на Каменица с изкуствено завишени с по 200-300% предложения. Да си му мислят те какви “доверени” доставчици използват. Но аз тази история няма да е оставя така! Искам да си реша проблемите, а не да си създавам нови. Но в край случай – като ми създават на мен, създавам и аз :)

[ More ] April 11th, 2016 | No Comments | Posted in Бизнес, Лични |

Регистрация на ООД с участие на чуждестранно участие

Ще разгледаме един случай, в който в България ще правим компания (Дружество с ограничена отговорност), с участие на чуждестранно лице – Физическо или Юридическо.

Регистрация на ООД минава по същият начин, както за българска компания, с няколко разлики.
Всички налични документи за регистрация на ООД може да намерите в темата: Регистрация на ООД по електронен път или по класическият начин тук.

Разликите са:
1. В зависимост от това дали чуждестранното лице е Физическо или Юридическо лице. Ако е ФЛ – то нямате нужда от допълнителни документи, достатъчно е неговото присъствие. Когато говорим за участие и регистрация на ООД с чуждестранно участие от страна на ЮЛ, ще Ви трябва актуално състояние от местен държавен орган, където оперира компанията. Документа се казва Certificate of good standing. След това този документ ще трябва да бъде легализиран от заклет преводач.

2. Всички документи трябва да бъдат подписани в присъствието на човек, знаещ писмено и говоримо езика, който говори чуждестранно лице. Не е задължително да бъдат нотариално заверени.. Носят се такива слухове, но закона никъде не задължава за това, така че спестете си парите за нотариус :-)
В края на всеки документ се дописва следният текст – печатно или ръкописно.

На основание чл.582 от ГПК, текстът на този документ беше преведен от български език на английски език на чуждият гражданин ИМЕ ФАМИЛИЯ, гражданин на СТРАНА, роден на ДД.ММ.ГГГГ, от преводач ИМЕ ПРЕЗИМЕ ФАМИЛИЯ, с ЕГН: ХХХХХХХХХХ, с л.к. ХХХХХХХХХ, изд. на ДД.ММ.ГГГГ от МВР – ГРАД, който заяви, че е запозната с отговорността по чл. 290 от НК за неверен или неточен превод.

В текста се попълват имената на чужденеца, от коя страна е, коя е датата му на раждане. Помества се информация за човека, който прави превода на езика, говорим от чуждестранното лице – имена на преводача, данни по лична карта. След което под текста се подписва саморъчно преводача.

3. Ако чуждестранното лице ще бъде и управител, то задължително се заверява нотариално копие от Спесимен на подписа му, НО трябва да присъства и заклет преводач. Таксите са около 30 лева за това упражнение :-)

4. Когато попълвате образец А4 в Търговският регистър там се иска ЕГН или номер на чужденеца. Полето се попълва по следният начин: ако чужденеца е роден на 11 Декември 1978 година, в полето трябва да попълните 781211 – 2 цифри за годината, 2 за месеца и 2 за датата. Общо са 6 контролни цифри.

Това е! Всички документи са на български и не забравяйте – НОТАРИУС заверява само спесимена, като на всички документи трябва да имате текста по-горе, чрез който се доказва, че чужденеца знае какво подписва :-)

Успех!

[ More ] December 4th, 2014 | No Comments | Posted in Бизнес |

Преобразуване на ООД в ЕООД

След като ви запознах с това, как да направим лесно регистрация на ООД и как става прехвърляне на дял от ООД на друго лице, сега ще си поговорим за това как можем да преобразуваме ООД в ЕООД.

Това действие може да се наложи по различни причини – изкупуване на дял, отказване на партньора ни от бизнеса и в този ред на мисли.

Процеса е почти същият като при самата регистрация. В този случай ще разгледаме казуса преобразуване на ООД в ЕООД след продажба на дялове на съдружниците. И така, да речем, че сме 2 съдружника в едно ООД. Единият изкупува дела на вторият, по процедурата описана по-горе на линка. В този случай нашето ООД вече има 1 съдружник и не може да продължи да оперира под тази правна форма и трябва да се пререгистрира в ЕООД. За да обхванем всички аспекти на този казус – и двамата съдружници са били и управители на дружеството. Това не е задължително условие.

И така, започваме да попълваме Заявление A4 за вписване на обстоятелства относно дружество с ограничена отговорност. Тук попълваме само нещата и полетата, които ще променяме! В нашият случай пишем името на дружеството, като вече се изписва с правна форма ЕООД. В частта за управители – заличаваме съдружника/управителя, чийто дялове сме прехвърлили на наше име. 100% собственост на капитала е само на името на единственият останал съдружник. Ако се налагат други промени – то в попълването на Заявление А4 се нанасят.

Що се отнася до необходимите документи:
1. Задължително обновен Дружествен договор за учредяване на ЕООД. – примерен вариант може да изтеглите от тук – Дружествен договор за учредяване на Еднолично дружество с ограничена отговорност ЕООД
2. Протокол от събрание на текущите съдружници, че имате разрешение да бъде продаден текущ дял на съдружник. Примерен вариант на Протокол на общо събрание за разрешение за придобиване на дял
3. Протокол за преобразуване на ООД в ЕООД и приемане на покупко-продажбата на дяловете. Примерен вариант за Протокол на общо събрание за преобразуване на ООД в Еднолично дружество с ограничена отговорност.
4. Задължително се попълва Декларация за истинност.
5. Платена такса към Търговски регистър за вписване на промени в обстоятелствата на ООД.
6. Нотариално заведен договор за покупко-продажба на дяловете.

Това е! Не е сложно + всички необходими документи, с които ще си спестите малко излишни разходи, отделяйки 1 час. Успех в бизнес начинанията!

[ More ] November 30th, 2014 | 4 Comments | Posted in Бизнес |