< Browse > Home / Управление на проекти / Blog article: Станете лидер !

| Mobile | RSS

Станете лидер !

June 11th, 2008 | Без коментари | Публикувано в Управление на проекти

Успешните лидери и ефективните членове на екипа знаят, че са взаимосвързани. Да можеш да разчиташ на другите и да им се доверяваш е основна предпоставка, за да бъде екипа добър.
Успешните лидери и тези, които умеят да работят в екип притежават най-малко едно общо качество: могат да превъзмогнат собственото си его!

Играйте ролята на лидер – сега сте в позиция, в която членовете на екипа ви притежават в някои области повече знания от вас, така че не може винаги да сте експертът или дори, този който винаги да решава проблема. Трябва да се адаптирате към тази ситуация, като прибавяте нови качества:
– Лидерът е инициатор – започвате процеси и действия, които спомагат за сработването и представянето на екипа.
– Лидерът е инструктор – служете като съветник и наставник, с което помагате на членовете на екипа да подобряват своята работа.
– Лидерът е модел – вие формирате своето поведение и представяне, така че да отговаря на очакванията, които имате към екипа.
– Лидерът е преговарящ – хората в екипа ви може да имат имат различно мислене на работа, на общуване и на изразяване на идеи. Трябва да сте отворени към различията – да осъзнавате, че тези качества може да бъдат трудни за управление, но те са онова, което ще направи екипа динамичен и ефективен. Изглаждането на различията и извличането на креативността от тях е една от най-важните ви роли.

About the author

Kalin4y Консултант по управление на онлайн репутация (ORM), е-PR и e-маркетинг, SEO оптимизация и email маркетинг. За контакти e-mail: [email protected], skype: kalin4y_eha или Google

Leave a Reply 4127 views, 1 so far today |

Leave a Reply