< Browse > Home / Управление на проекти / Blog article: Управление на виртуални екипи

| Mobile | RSS

Управление на виртуални екипи

November 5th, 2008 | 1 Коментар | Публикувано в Управление на проекти

Днешно време когато фирмите имат по няколко офиса, разположени на различно географско местоположение, все по-сложно става управлението на екипи. Налага се да се работи с хора от различни офиси в различни страни. Управлението на “виртуални” екипи става все по-популярно. Заедно с това се променя и разбирането за управлението им. Връзката между хората в организацията става все по-важна.
С управлението на виртуалните екипи се откриват нови предизвикателства пред ръководителите и членовете на екипа. На това управление може да се гледа като спектрум от комуникационни стратегии и управленчески техники. Много са PM, които умело могат да подпомагат и оценяват процеса, но малцина са тези, които могат правилно да оценят правилната връзка между време и разстояние при управлението на виртуалните екипи.
С усъвършенстването на комуникационните системи (Интернет и Интранет приложения), които можем да интегрираме в процеса на управление на виртуалните екипи, се повишава и неговото качество.
Няколко различия във виртуалните екипи:
– Изпълнителни екипи – създават се от мениджърите, които са част от самият екип. В повечето случай те не са постоянни, като влизат в действие, когато трябва да се вземе решение за специфичен проблем или процес в организацията.
– Проектни екипи – те се създават около специфична задача. Членовете на екипа се избират в зависимост от ролята им и отношението им по дадената задача.
– Общност от практикуващи екипи – тези екипи подкрепят хората, работещи по даден проект или са изградени от хора, чиято цел е да споделят опит и умения.
Ползите от създаването на такива екипи са:
1. По-бързото създаване и прилагане на добри практики в работния процес
2. Свързващо звено в самата организация, което споделя знания и умения.
3. Повишаване на възможността за създаване и дистрибуция добри практики

За да може да се провежда ефектно управление на виртуални екипи, е необходимо да се предприемат някои действия на организационно ниво в компанията, като например:
– процеса на управление на екипи и развитие трябва да се създаде, дефинира, внедри, тества и изчисти максимално
– ръководител екипи трябва да бъдат обучени в нови мениджмънт стратегии, защото техниките за управление на виртуални екипи се различават доста от тези при управлението лице в лице.
– членовете на екипите трябва да бъдат обучени в новите методи на работа
– организационната структура на компанията трябва да се “пригоди” за новите динамични техники за управление на екипи
– внедряване на нови ИТ технологии, които да бъдат в помощ на екипите
– трябва да се изградят и внедрят нови мениджмънт системи, както мерки и контролни системи

Има и още доста други промени, които трябва да се предприемат, за да можем да говорим за успешно управление на виртуални екипи. В следващите няколко публикации ще се опитам да ви запозная с добрите практики при новият процес на управление на екипи, които става все по-разпространен. Екипи, които не са разположени на едно географско място и работят заедно по общи проекти.

About the author

Kalin4y Консултант по управление на онлайн репутация (ORM), е-PR и e-маркетинг, SEO оптимизация и email маркетинг. За контакти e-mail: [email protected], skype: kalin4y_eha или Google

Leave a Reply 2651 views, 1 so far today |
Follow Discussion

One Response to “Управление на виртуални екипи”

  1. Любо Says:

    По темата:
    http://www.virtualteamsengine.com/

    Поздравления за блога !

Leave a Reply