< Browse > Home /

| Mobile | RSS

Преобразуване на ООД в ЕООД

След като ви запознах с това, как да направим лесно регистрация на ООД и как става прехвърляне на дял от ООД на друго лице, сега ще си поговорим за това как можем да преобразуваме ООД в ЕООД.

Това действие може да се наложи по различни причини – изкупуване на дял, отказване на партньора ни от бизнеса и в този ред на мисли.

Процеса е почти същият като при самата регистрация. В този случай ще разгледаме казуса преобразуване на ООД в ЕООД след продажба на дялове на съдружниците. И така, да речем, че сме 2 съдружника в едно ООД. Единият изкупува дела на вторият, по процедурата описана по-горе на линка. В този случай нашето ООД вече има 1 съдружник и не може да продължи да оперира под тази правна форма и трябва да се пререгистрира в ЕООД. За да обхванем всички аспекти на този казус – и двамата съдружници са били и управители на дружеството. Това не е задължително условие.

И така, започваме да попълваме Заявление A4 за вписване на обстоятелства относно дружество с ограничена отговорност. Тук попълваме само нещата и полетата, които ще променяме! В нашият случай пишем името на дружеството, като вече се изписва с правна форма ЕООД. В частта за управители – заличаваме съдружника/управителя, чийто дялове сме прехвърлили на наше име. 100% собственост на капитала е само на името на единственият останал съдружник. Ако се налагат други промени – то в попълването на Заявление А4 се нанасят.

Що се отнася до необходимите документи:
1. Задължително обновен Дружествен договор за учредяване на ЕООД. – примерен вариант може да изтеглите от тук – Дружествен договор за учредяване на Еднолично дружество с ограничена отговорност ЕООД
2. Протокол от събрание на текущите съдружници, че имате разрешение да бъде продаден текущ дял на съдружник. Примерен вариант на Протокол на общо събрание за разрешение за придобиване на дял
3. Протокол за преобразуване на ООД в ЕООД и приемане на покупко-продажбата на дяловете. Примерен вариант за Протокол на общо събрание за преобразуване на ООД в Еднолично дружество с ограничена отговорност.
4. Задължително се попълва Декларация за истинност.
5. Платена такса към Търговски регистър за вписване на промени в обстоятелствата на ООД.
6. Нотариално заведен договор за покупко-продажба на дяловете.

Това е! Не е сложно + всички необходими документи, с които ще си спестите малко излишни разходи, отделяйки 1 час. Успех в бизнес начинанията!

[ More ] November 30th, 2014 | 4 Comments | Posted in Бизнес |

Търговски регистър – Изправяне на нередовности

Вече ви запознах с това как да направим регистрация на ООД по електронен път, през портала на Търговският регистър.
Нека повторим и главните предимства на регистрацията по електронен път:
1. По-ниска държавна такса в размер на 80 лева (стандартната е 160);
2. При липса на документ или нередовност на някой – няма да последва отказ, а указания, които трябва да се коригират в определен срок.

Именно целта на тази публикация е да ни запознае какво трябва да правим, ако настъпки събитие от точка 2.

Когато успешно сме подали документите си за регистрация на ООД, следва да сме получили и входящ номер на документите. Следете какво се случва с регистрацията, защото може да се окаже, че сте пропуснали или сбъркали нещо. А портала на Търговският регистър не винаги праща e-mail известия за настъпили промени. Хубаво е всеки ден да го правите.

Когато е налице нередност по документите, след направена справка (Отваряте търговският регистър www.brra.bg и от менюто избирате Справки > По входящ номер на заявление) ще се покаже и информация за текущият статус на заявката Ви. В последната колона за “Резултат” ще имате надпис “Указания от дата ХХ.ХХ.ХХХ г. HH:MM:SS”. Това ще рече, че при прегледа на документацията, служител на ТР е намерил пропуск. След като отворите Указанието – в един PDF нагледно си пише какво трябва да предоставите като изискуеми документи и къде е Вашият пропуск. След което има посочен срок, в който трябва да реагирате. Лошото тук е, че няма конкректен срок от 2 или 3 дни, а реферира към член 19, ал.2 от Закона за търговският регистър. Той гласи:

(2) (Изм. – ДВ, бр. 34 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Длъжностното лице по регистрацията се произнася по заявленията за вписване и за заличаване и по заявленията за обявяване на актове незабавно след изтичане на три работни дни

Тук отново няма посочен период. Говорих с 2ма експерти от Търговския регистър, като споделиха, че времето е 3 дни, но никой от тях не беше сигурен от кога почва да се броят тези 3 дни – от датата на подаване на заявлението или датата на указанията. По логика би следвало да е 3 дни от датата на указанията, но по-добре не рискувайте и реагирайте веднага. Общо взето, ако имате подготвени документите – няма да Ви отнеме повече от 30мин. да оправите грешката и да ги подадете, пак през сайта на Търговският регистър.

Как се подава Заявление за отстраняване на нередност, във връзка с указания?
1. От brra.bg отваряте Електронни услуги > Подаване на заявления по образец;
2. Избирате образец Ж1 Заявление за отстраняване на нередности;
3. Въвеждате данните си – тук трябва да е същото лице, което е упълномощено да подава заявлението за първоначална регистрация на ООД-то;
4. Въвеждате ЗАДЪЛЖИТЕЛНО входящият номер, който сте получили при подаване на А4 за първоначалната регистрация на ООД;
5. В приложения прикачвате новите файлове, който са посочени, че трябва да коригирате;
6. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО прикачвате и Декларация за истинността на заявените обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове – свали от тук

Подписвате с електронният подпис и сте готови. От тук насетне продължавате да си следите статуса на основният документ – в нашият случай А4. Ако всичко е наред, в последната колона “Резултат” ще се изпише “Изчакване на 3-дневен срок”, ако ли не – по-добре се консултирайте с адвокат :)
Обикновено при прикачени редактирани документи – служител по вписванията реагира до 24 часа и следва да обнови статуса на документите Ви.

[ More ] August 19th, 2013 | 8 Comments | Posted in Бизнес, Проекти |

Регистрация на ООД по електронен път

Отдавна не съм писал в блога, поради все по-малко оставащото време за него. Ще гледам да се поправя със серия от няколко поста, чиято цел е да опишат един добър казус, който се явява при регистрация на фирма и в частност ООД.

Първата от поредицата статии е за регистрация на ООД по електронен път. Първата си статия за регистрация на ООД написах през 2008 и до момента тя има над 120 000 прегледа и близо 500 коментара. Процедурата не се е променила кой знае колко, с изключение на 1-2 декларации. Сега е време да напишем и новият начин, по който лесно и бързо може да регистрирате ООД.
Основните предимства на подаването по електронен път за регистрация на ООД са главно 2:
– Държавната такса е на половина или 80 лева;
– Ако объркате или пропуснете някой документ – няма да получите отказ, а указания кой документ е сгрешен/липсващ и имате срок, в който да го представите.

Преди да започнем ще споменем, че всички неща ги правим по електронен път, с притежание на универсален електронен подпис, издаден от БанкСервиз (b-trust.org).
Тук са два варианта – имате електронен подпис на Ваше име, като физическо лице, или разполагате в УЕП на ЮЛ, в което вие сте управител, т.е. Вашите данни присъстват в подписа и вие ще се заявител за първоначалната регистрация на ООД-то. Във вторият вариант – няма проблем, че УЕП е издаден на друга фирма, просто Вашите данни трябва да са там. Има и официално потвърждение от Търговският регистър..

Процедурата за регистрация на ООД по електронен път е следната:
1. Отваряте www.brra.bg и от менюто избирате Електронни услуги. След което, маркирате А4 Заявление за вписване на обстоятелства за дружество с ограничена отговорност. Под него маркирате “Заявлението се подава за първоначално вписване”. След това – запиши и продължи.
Тук е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да използвате Internet Explorer за браузър, защото в повечето случаи при прикачване на документи, портала на Търговският регистър дава грешка, ако ползвате Firefox или друг браузър.
Попълвате си полетата на заявление А4, като следвате всички стъпки. Как се попълва А4 ще говорим в друга публикация, която следва :)
2. Необходимите документи, който трябва да попълните предварително и да прикачите, за да регистрирате ООД-то са следните:
– Дружествен договор (свали от тук) – това е шаблон, който ползваме. Можете да го променяте или допълвате, според Вашите нужди. Общо взето имате свободатата да опишете различните точки в него, според изискванията и спецификата на Вашата дейност.
– Протокол от общото събрание – (свали от тук – този протокол удостоверява, че сте се събрали и взели решение за създаване и регистрация на ООД.
– Декларация по чл. 141 от ТЗ – (свали от тук – това е нова, задължителна декларация от Февруари 2013, която се попълва от Управителя/Управителите на дружеството.
– Декларация по чл. 142 от ТЗ – (свали от тук – тази декларация се попълва от съдружниците и управителят.
– Декларация за истинността на заявените обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове – (свали от тук – тази декларация се попълва от лицето, което ще подава документите в Търговския регистър.
(Всички документи трябва да ги попълните и разпечатате. След което се подписват от лицата и тогава ги сканирате, за да може да ги подадете по електронен път).

– Спесимен – (свали от тук – ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се заверява пред нотариус от управителя/управителите на дружеството.
– Копие от вносните бележки, чрез който сте внесли капитала на дружеството – всеки съдружник внася неговият си дял и получава съответна бележка от банката. За да не се разкарват всички съдружници в банката, в протокола за учредяване ясно трябва да сте попълните, че възлагате вноската на капитала за всички съдружници, да се извърши от едно лице. Спестявате време и нерви на всички :)
– Копие от платена такса за регистрация на ООД – по електронен път е 80 лв, а при пускане по стандартният начин е 160 лв.

Май е това! Като имате този набор от сканирани документи, прикачвате ги към заявление А4 и подписвате заявката с електронен подпис. След което ще получите входящ номер от Търговският регистър. (документите по-горе може да ги подадете и директно в търговският регистър, като само таксата е 180 лева).
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО следете поне веднъж на ден какво се случва със заявката Ви, защото ако сте пропуснали нещо – ще получите указания за допълнителни или грешни документи и имате малък срок, в който да изпратите документите. Как се подават новите документи – в следващата статия :)

Регистрация на ООД с електронен подпис на друго ООД

След като написах едно доста успешно ръководство за това “Как да направим регистрация на ООД/ЕООД“, след един доста интересен казус.

Преди време питах търговският регистър, дали можем да обявим ГФО за няколко фирми, ако 1 човек присъства като управител на 2 или повече фирми. Получих положителен отговор и след известно време ГФО-тата бяха публикувани успешно. Това ще рече, ако аз съм Управител на фирма 1, фирма 2 и фирма 3, и имам издаден УЕП само на фирма 1, като в него присъстват моите данни, мога да подам ГФО-тата на всички фирми по електронен път.

Казуса, който дискутирах с ТР е следният:

“Имам издаден електронен подпис на фирма 1, в него присъстват данните на фирма 1 + моите данни като управител на дружеството. Налага ни се да регистрираме ново ЮЛ, като аз отново ще бъда записан като съдружник и управител. Може ли това да стане по елетронен път, с УЕП, който е издаден на вече съществуваща фирма”.

Отговорът на Търговският регистър и техните адвокати:

“Да, можете. За да се случи това, в електронният подпис трябва да фигурират Вашите имена и данни, т.е. ако в УЕП издаден вече на фирма 1, вие сте записан като представляващ, то няма проблем да подадете документи за регистрация на нова фирма с този е-подпис, ако отново вие сте управител.”

Надявам се, че съм бил полезен със споделянето на това инфо и поне спестихме малко такси – първо от издаването на подпис на физическо лице, и второ, от държавните такси за регистрация на фирма. Успешен бизнес!

[ More ] June 21st, 2013 | 2 Comments | Posted in Бизнес |
  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >