< Browse > Home / Бизнес / Blog article: Бизнес план – пазари, маркетинг, реклама, дистрибуция

| Mobile | RSS

Бизнес план – пазари, маркетинг, реклама, дистрибуция

July 11th, 2008 | 1 Коментар | Публикувано в Бизнес

В първите две статии ви запознах какви са началните стъпки, при започване изграждането на бизнес план за дейността, която ще извършваме – фирмения профил на компанията и описание на дейността. С тази статия ще ви запозная как да започнете изграждането на третата част от бизнес плана си, а именно частта с пазарите, дистрибуцията и маркетинга на вашата фирма.
Само ще фиксираме основните етапи и точки, които трябва да засегнете и да развиете в своя бизнес план.

Започнете да опишете и дадете обосновка на своите продукти (услуги) и потребители. Определете пазарните сегменти на предлаганите продукти или услуги, като използвате медотите на психографическият анализ за определяне стила на живот на вашите клиенти.
Например: пазарен сегмент на неомъжените жени на възраст от 25 до 30 години, с хоби – спортуване на закрито и с грижа за храненето си.
Анализирайте потребителите си, защото именно те са онези, чрез които ще инкасирате печалба. Анализирайте и опишете как ще мотивирате потребителите си към покупка на предлаганите стоки ,продукти или услуги. Осъществете това чрез създаването на асоциация за осъзната потребност (преодоляване на ценовата бариера, преодоляване на “прага на чувствителността” на потребителите, стимули и бонуси, програма за лоялно поведение, програма за възприемане на риска от покупка и програма за задоволяване на любопитството от покупка на потребителя). Анализирайте и оценете факторите, оказващи влияние на доходите, цени и очаквания на потребителите.
След като обобщите, съберете и опишете информацията за своите продукти и потребители е ред да създаде маркетинговия план. Основно той съдържа следните раздели:
1. анализ на пазара
2. анализ на конкуренцията
3. маркетингова стратегия и сегментация на пазара
4. ценова политика – цена на лидер, следване цената на лидера, изкуствено повишаване на цената, диференцирани цени, цени с отстъпки, сезонни цени. Определете и фиксирайте параметри за всеки един от тези елементи.
Няма да се спираме в тази тема как се пише маркетингов план, защото много ще се отдалечим. Доста примери има, като ви препоръчвам да посетите Нова Визия. Там Тодор Христов и неговият екип, доста говорят по въпроса.

След като напишете част с маркетинга, идва ред и на рекламата. Рекламата трябва да я използвате като метод и средство за завоюване на вниманието на потребителите. Постигнете я, чрез рекламна информираност и когнитивно (познавателно), умозрително (ментално) и направлявано (целесъобразно) обучение на потребителите. Като имате предвид потребителите на вашият сегмент, дефинирайте рекламното послание, като изберете най-подходящото “лице” за рекламата.
Но какво е една перфектна рекламна стратегия и маркетингова концепция, без да имате ефективни дистрибуционни канали. Изберете най-удачният за вас дистрибуционен канал и го формулирайте (опишете). Определете равнището на стоковите запаси и определете какво количество продукция можете да доставите. Какви са вашите ресурси, за да осигурите и изпълните заявките за вашият продукт.

About the author

Kalin4y Консултант по управление на онлайн репутация (ORM), е-PR и e-маркетинг, SEO оптимизация и email маркетинг. За контакти e-mail: [email protected], skype: kalin4y_eha или Google

Leave a Reply 7728 views, 4 so far today |
Follow Discussion

One Response to “Бизнес план – пазари, маркетинг, реклама, дистрибуция”

  1. Тодор Христов Says:

    Благодаря за линка към нас!

    Действително, всичко при съставянето на бизнес план започва с мисленето. Много хора препоръчват как трябва да се напише това и онова в един план, но според мен най-добрият подход е внимателно да се помисли, както споменаваш, за потребителите, нашите продукти, идеята ни изобщо.

    След това вече е далеч по-лесно да се изготви и самия план и той ще бъде по-съдържателен и полезен, истински работещ документ.

Leave a Reply