FEATURED
Лични

Сбогуване

FEATURED

Сбогува се … и тръгна към своя последен път. Бе жизнерадостен, весел и винаги усмихнат. Една усмивка, която