FEATURED
Лични

SEETEST

FEATURED

След малко заминавам за София, за да посетя SEETEST – South East European Software Testing Conference. Една конференция,