TOP
FEATURED

След промените в Търговсия закон от Януари 2018 година, настана голям хаос сред компаниите. Промените са свързани с това, че да се прехвърли дружествен дял, да се приеме съдружник и т.н., собствениците на компании трябва да декларират,ч е нямат задължения към държавата…