TOP
Управление на проекти

Оценете себе си като лидер

Преди да започнете да анализирате или да критикувате когото и да е било, спрете и честно преценете да не би проблемът да идва от вас. Вашето поведение може да е причина за тревогите и проблемите, и да ги изостря.
Усъвършенствайте се! Екипът ви ще оцени, ако се стараете да се променяте към добро. Може да получите повече доверие, а това ще се е от полза за постигането на общата цел. Ето някои ключови моменти за личната ви промяна:
– преразгледайте слабите си страни – например объркване на целите или на основните правила – и ги подобрете чрез комуникация и повторения.
– опитайте се сами или с помощта на колеги да измислите как да подобрите нещата.
– говорете със супервайзора си
– попитайте членове на екипа за мнение
Но най-важното е да притъпите егото си и да се опитате да бъдете честни със себе си, оценявайки своя си начин на действие и поведение.

Прилагам ви един доста практичен тест, затова как да се оцените и получите обективна оценка на това какви са лидерските ви умения и ефективни ли са те. Отговорете на всеки един от въпросите, като изберете от четири възможности – Винаги, Често, Рядко, Никога

1. Улеснявате ли вземането на решения в екипа ?
2. Работите ли с екипа, за да определите задачите ?
3. Помагате ли на екипа да се самооценява ?
4. Гарантирате ли, че екипът носи отговорност за действията си ?
5. Вършите ли някаква реална работа освен вземането на решения, делегиране и определяне на приоритетите ?
6. Поставяте ли резултатите на екипа над личните си постижения ?
7. Способни ли сте да балансирате между желанието нещата да се вършат по вашият начин и това да оставите хората да ги вършат по своя ?
8. Стимулирате ли конструктивните конфликти ?
9. Помагате ли на екипа да разреши конфликтите и проблемите по конструктивен и позитивен начин ?
10. Разширявате ли собствените си перспективи, с което да помогнете на екипа да си изясни целта, задачите и подходите ?
11. Избягвате ли действия, които ненужно ограничават членовете на екипа ?
12. Предизвиквате ли екипа си постоянно да преосмисля общата си цел, задачи и подход ?
13. Спечелили ли сте доверието на хората с действията си и загрижеността си към екипа и неговата цел ?
14. Създавате ли възможности за членовете на екипа дори и за своя сметка ?
15. Обяснявате ли целта на екипа и действате ли за нейното промотиране ?
16. Мислите ли и описвате ли ролята си като част от екипа ?
17.Екипът възприема ли ви като шампион ? Например борите ли се за ресурсите, от които екипът има нужда, защитавате ли интересите на екипа в организацията и вярвате ли в успеха на проекта ?
18. Борите ли се за премахването на бариерите пред екипа ?
19. Приемате ли неуспехите, без да обвинявате други за това ?
20. Приемате ли временните неуспехи и търсите ли решения, вместо да ги приписвате на външни фактори ?
21. Нагласите показват ли зависимост от екипа ?
22. Осъзнавате ли кога действията ви може да попречат на екипа ?
23. Вярвате ли, че не знаете всички отговори ?
24. Способни ли сте да отстъпите контрола и управлението, за да помогнете на екипа да се представи по-добре ?
25. Способни ли сте да промените лидерския си стил в съответствие с развитието на екипа ?
26. Вярвате ли безрезервно в целите на екипа и във възможностите му да ги постигне ?
27. Можете ли да намерите баланс между това вие да вземате трудните решения или да оставите това на другите ?
28. Можете ли да намерите баланс между прекаления контрол и липсата на напътствия ?
29. Търпеливи ли сте, когато екипът говори за целите, задачите и подходите ?
30. Предизвиквате ли екипа си, като променяте задачите на членовете му така, че един и същ човек да не е отговорен постоянно за едно и също нещо ?
31. Окуражавате ли членовете на екипа да поемат риск, когато това е необходимо за развието на екипа ?
32. Предизвиквате ли екипа си, като променяте ролите на членовете му така, че един и същ човек да не изпълнява постоянно една и съща роля ?

Лидерът на ефективния екип ще отговори на повечето въпроси с “Винаги” или “Често”. Ако на някои от въпросите отговорите с “Рядко” или “Никога”, трябва да се замислите и да се опитате да установите дали това не пречи на работата на екипа
Отговаряйки на тези въпроси, че получите една доста добра “картина” на какво нива са вашите лидерски умения.

Калин Василев

Създател и мечтател. Силно вярвам, че човек трябва "да си купи акъл", за да бъде устойчив и силен в променяща се постоянно среда. Може да ме намерите във Facebook или Google

«

»

what do you think?

Your email address will not be published.