TOP
Управление на проекти

Управление на проекти

В няколко поредни поста ще се опитам да ви дам основни насоки при управлението на проекти, ключови моменти и тънкости, с които да се съобразите при управлението им. Всички казано по-долу се основава на моя личен опит в управление на проекти и планирането им.
Преди да започнем с някакви насоки и специфики при управлението на проект трябва да уточним какво се крие зад термина “управление на проекти”.
Буквално проекта е работа, която трябва да се свърши, за да се постигне някаква цел. В бизнес проект може да се дефинира и като набор от взаимосвързани дейности, които се вършат от екип за определен период от време. Всеки един проект се състои от етапи на разработка. Жизненият цикъл на един проект се състои от няколко фази:
1. Планиране
2. Подготовка
3. Реализиция
4. Приключване
Всеки един от тези етапи имат свои цели, дейности, инструменти и специфични условия. Ръководител проекта трябва да може добре да разграничава и дефинира всеки един от тези етапи.
Всички етапи имат препокриване. Може да не вървят в точна последователност – започвайки с един, можете да се върнете към предходния и т.н. Например започвате даден проект с предварително планиран бюджет, имате и определени срокове (крайна дата). По-късно, когато навлезнете в подготовката, определяте с по-голяма точност всички срокове, разходи и ресурси в плана на проекта. Те за вас се явяват ценен източник на информация за бъдещето развитие на проекта. Като резултат се връщате отново в планирането, за да зададете с точност всички необходими вече конкретизирани данни. Връщането към първоначално зададените параметри не означава, че се лутате и незнаете на къде да поемете с проекта, а точно обратното – обогатяване с информация и конкретни цифри вашият проект, и сте наястно с цялостното му развитие.
Преди да започнете планирането и всякаква дейност по даден проект е необходимо да си определите кой е основният проблем, които ще се разглежда в проекта. Това определене е основно и колкото по-рано го оразмерите, толкова по-малко финансови загуби ще понесете в бъдеще. Твърде често се случва поради силното желание на топ-мениджърите да пуснат нов продукт на пазара, да не се съобразят с основният аспект, които трябва да се реши с развитието на проекта, и без да са запознати с дълбочината на проблема.
Несъобразявайките с основният проблем, рискувате да предложите твърде скъпо, сложно и неотговарящо на очакванията на потребителите продукт. За да можете да откриете, кои са ключовите моменти във вашият продукт, трябва да си отговорите на следните въпроси:
1. Какъв е смисъла и какво ще се постигне с нещата, които ще предприемем ?
2. Какво е предизвикало у хората необходимостта от решаване на проблема
3. Кои имат интерес от решаването на този проблем ?
4. Различават ли се целите на участниците в проекта ?
5. Какви ще са критериите, по които ще се оценява проекта ?

В следващите няколко теми ще се запознаем с това как да определяме най-правилно и точно необходимите ресурси за всеки един от тези въпроси.

Калин Василев

Създател и мечтател. Силно вярвам, че човек трябва "да си купи акъл", за да бъде устойчив и силен в променяща се постоянно среда. Може да ме намерите във Facebook или Google

«

»

what do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *