TOP
Управление на проекти

Контрол на качеството в PRINCE2

PRINCE2 методология за управление на проекти не е много застъпена в нашата страна, може би защото е стандарт за управление на проекти на Британското правителство, но има много полезни техники, които могат да се взаимстват.
В PRINCE2 контрола на качеството се разглежда като качество на постигнати резултати, а не като цялостен резултат от проекта, който разработваме. По този начин си гарантираме “хващането” на бъгове и проблеми още в най-ранен етап от фазата на разработка на проекта.
Според PRINCE2 най-силен е методът за преглед на качеството, като той дефинира и доста други разновидности за контрол на качеството – от визуална инспеция, през програма за тестване до официална среща. Всичко зависи от спецификата на даден проект.
Формалният преглед на качеството се състои от три стъпки:
1. Подготовка – продуктът се проверява спрямо критериите за качество, съдържащи се в описанието на продукта и избраните експерти по качество, които имат нужният опит и възможности да съставят въпросници за проверка на продукта.
2. Преглед – продуктът се подлага на преглед от производителя и се съгласува списък от последващи действия.
3. Последващи действия – установените дефекти, бъгове, неточности и грешки в продукта или резултата се отстраняват, съгласуват и продукта/резултатът официално се определя като завършен.
При всеки преглед се определят и участници в процеса от страна на клиента, които внимавателно тестват продукта, заедно с представители на разработчика. Всичко това се прави, за да може в процеса на разработка на отделните модули/компоненти да се потвърди неговото качество.
Прегледът на продукта се извършва въз основа на дефинираните критерии за качество, които предварително сме фиксирали в описанието на профукта.След което той минава в статут на “Одобрен продукт” и подлежи на официален контрол на промените.

Използван източник: Управление на проекти с метода PRINCE2

Калин Василев

Създател и мечтател. Силно вярвам, че човек трябва "да си купи акъл", за да бъде устойчив и силен в променяща се постоянно среда. Може да ме намерите във Facebook или Google

«

»

what do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *