TOP
Управление на проекти

Създайте високопрофесионален екип

Колкото по-скоро успеете да накарате екипа си да работи заедно в екип, а не всеки сам за себе си, толкова по-продуктивен ще е той.
За да помогнете на групата да работи в екип, насочете вниманието си върху цялостното представяне. Когато има възможност, дайте шанс на членовете на екипа да станат активни участници в процеса на вземане на решения. Получаването на власт стимулира създаването на благоприятна работна среда. А тя от своя страна е основата на доверието и сътрудничеството.
Бъдете сигурни, че по време на работата си между членовете на екипа ще възникват проблеми и конфликти, но бъдете готови да помогнете на участниците в тях да извлекат най-градивното от тези ситуации.
Тук следва въпроса как да го направите ? Можете да използвате някои от следните насоки, за да преобърнете конфликта в полезно сътрудничество:
– управлявайте работата на екипа така, че да бъде фокусиран върху целите
– стимулирайте споделянето на различни идеи и мнения, като водите екипа към общо съгласие
– покажете на членовете на екипа, че когато поставят интересите на екипа пред личните, по-лесно ще се развиват в кариерата.
– използвайте система за възнаграждения, която прави представянето на екипа по-ценно от представянето на отделния човек
Фокусирайте се върху целите – когато често говорите за целите на проекта ще бъдете сигурни, че всички членове на екипа работят за постигането на едно и също. Редовно обръщайте внимание на първоначалната цел, защото лесно можете да се загубите в детайлите. Но вие искате да задържите екипа и да се движите напред към общата цел.
Създайте култура на мислене – приятната работна среда е най-подходящата, в която екипът може добре да свърши задачите си. Създайте атмосфера, в която всеки да се чувства ценен и щастлив да даде своя принос към проекта. Със сигурност това изисква креативност от ваша страна – неочаквано писмо от ръководител проект до някои член на екипа, похвала в доклад за работата на екипа, специално внимание към личния живот на всеки.
Когато подкрепяте постоянно членовете на екипа, помагате най-вече на колебливите и неуверените. Често хората се притесняват да си поискат допълнителни ресурси, от които имат нужда. Ваше задължение като лидер е да бъдете чувствителни към онези сфери, в които хората имат нужда от помощ, за да работят по-добре в екип. Освен това, трябва да ги научите как да получават онова, от което имат нужда.
Дайте власт на екипа си – осигурете право на екипа да участва във вземането на решенията, свързани с постигането на целите:
– използвайте консенсус вместо мнозинство при вземането на решения, когато е възможно
– стимулирайте членовете на екипа си да решават проблеми, за които имат необходимите знания и умения
– бъдете винаги отворени към различните мнения и идеи
– оценявайте приноса на членовете на екипа
Създайте модел на собствените си ценности. Като лидер ясно покажете какви са ценностите ви още в самото начало. Ясните ценности в началото и придържането към тях в хода на работата ще ви помогнат да създадете благоприятна, стимулираща среда на работа на вашият екип.

Калин Василев

Създател и мечтател. Силно вярвам, че човек трябва "да си купи акъл", за да бъде устойчив и силен в променяща се постоянно среда. Може да ме намерите във Facebook или Google

«

»

1 COMMENT
 • Kalin4y
  15 years ago

  само забравих да спомена. Когато говорите с екипа си, спазвайте близост с тях и винаги:
  – използвайте “ние” и “нас” като обръщения
  – повтаряйте често целите на екипа
  – използвайте въпроси, за да създадете условия за диалог
  – не прекъсвайте хората, които нямат много власт
  – използвайте изрази като, с цел да стимулирате мисленето и диалога:
  Не разбрах. Би ли го обяснил по друг начин ?
  Би ли ми казал, защо това е важно за теб ?
  Какви алтернативи имаме пред нас в тази ситуация ?
  Какво би станало, ако … ?
  Нека спрем за минутка и да видим какви са ни задачите или да видим какво имаме до момента ?
  Всички тези въпроси са с цел да засилят креативността и да формират различни подходи за решаване на даден проблем или за взимане на решение

Leave a Reply to Kalin4y Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *