TOP
Бизнес

Факт: регистрираме (Е)ООД за 2лв.

В днешният брой на Държавен вестник, страница 17, виждаме следният текст, касаещ промяна на търговският закон в частта за регистрация на фирма:

ЗАКОН за изменение на Търговския закон
§ 1. В чл. 115, т. 4 изречения второ и трето се заличават.
§ 2. В чл. 117 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 числото „5000“ се заменя с „2“, а думите „10 лева“ се заменят с „1 лев“.
2. В ал. 2 числото „10“ се заменя с „1“.
§ 3. В чл. 119, ал. 1 се правят следните изменения:
1. Точка 3 се отменя.
2. В т. 4 думите „най-малко 35 на сто“ се аменят с „установения в закона минимум“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 2 октомври 2009 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Да ни е честита така желаната промяна и дано българският бизнес живне, като все повече излиза от “сивата” и “черна” икономика, защото точно това е двигателя на нашата родна татковина!

Калин Василев

Създател и мечтател. Силно вярвам, че човек трябва "да си купи акъл", за да бъде устойчив и силен в променяща се постоянно среда. Може да ме намерите във Facebook или Google

«

»

7 COMMENTS
 • Павел
  15 years ago

  Това действително е удобство, а и аз самия до 10 дни трябва да регистрирам ЕООД. За името съм наясно, но то не е най-важното. Бих искал някой да ме насочи какви документи се изискват, къде се подават, какви суми и за какво се плащат или просто да ми бъде предоставена информация, за цялата процедура, т.е. официален документ от който да става ясно как се процедира стъпка по стъпка!
  Благодаря предварително!

 • Калин
  15 years ago

  Еми той бизнеса храни държавата, а държавата само се чуди как да го спъне… Това обаче е позитивна промяна :)

 • kanew
  15 years ago

  Нямам възможност да прочета конкретните изменения в Търговския закон, но ако отговорностите им се свеждат до 2 лв., това е много опасно.
  Иначе, приветствам ниската такса за регистрация.

 • Kalin4y
  15 years ago
  AUTHOR

  Филип ще се повторя – дай Боже на всеки повече печалба :)

 • Philip Detchev
  15 years ago

  Наистина страхотна новина!!! Дай Боже повече предприемачи и хора с предприемачески дух, които да успеят да направят истински бизнес и да правят истински пари!!!

 • Preor
  15 years ago

  Браво,
  Дано да подейства това стимулиране на бизнеса.
  А и още:
  – огледайте се за дърво, качeте се на някой клон, за да не ви отнесе потокът от хора тичащи да регистрират фирма :-)

what do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *