TOP
Управление на проекти

Управление на конфликтите

Независимо, че ги има, някои конфликти могат да бъдат здравословни за екипа ви. Когато членовете спорят за резултатите, интерпретацията, подходите и защитават различните си гледни точки по конструктивен начин, могат да постигнат страхотни резултати. От друга страна, неуправляваните конфликти обезценяват усилията и разцепват хората в споделянето на общата цел.
Намесете се бързо, когато е необходими и когато налице е конфликт. Когато един креативен конфликт излезе извън контрол, членовете на екипа стават неконтролируеми. Тук трябва да се намесите веднага и насочете усилията си към основната цел. Просто им задайте въпроса “Какво се опитваме да постигнем?” и ще станете свидетел на бърза промяна в поведението им. Ако мислите, че не можете да вкарате екипа отново в релсите, повикайте независим човек. Потърсете експертно мнение на човек извън екипа или намерете данни, които ще разрешат спора. Ако е възможност тествайте идеята или прототипа, с което ще сложите край на дискусиите.
Управление на конфликти, които не носят никаква полза (некреативни конфликти). Конфликтите, свързани с личностите или с властта, са много по-опасни от останалите. Неспособността или нежеланието да се справите с тях може да се превърне в основният проблем на екипа. Нерешеният конфликт ще се задълбочи и дори може да доведе до разпадане на екипа.
Открийте скритата причина на конфликта. Не е възможно да се справите с конфликта, докато не разберете къде се крие неговото начало. Конфликтът може да бъде свързан със съгласие по дадена тема, липса на равнопоставеност, липса на разбирателство между две групи, липса на разбирателство или може би дори на различни характери, некомпетентност или нехайство на някои от членовете на екипа, нереалистична цел.
Проблемите може да бъдат свързани с външната среда или да са семейни, които обаче се материализират по необичаен начин в работната среда. Ако можете да определите истинската причина или историята на конфликта, шансовете ви да излезете от тази ситуация без поражения се увеличават доста.

Калин Василев

Създател и мечтател. Силно вярвам, че човек трябва "да си купи акъл", за да бъде устойчив и силен в променяща се постоянно среда. Може да ме намерите във Facebook или Google

«

»

what do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *