TOP
Управление на проекти

Как да формираме високо ефективен екип – част 1

Ще ви се случва самите вие да сформирате целия си екип, понякога да заставате начело на вече създаден такъв. Но при всички случаи той въздейства върху състава – намира заместник на някого, който напуска, пренасочва отговорността от един към друг член или използва влиянието си, за да увеличи броя на хората.
Всеки един екип си има различни изисквания за уменията на своите членове. Но също е ясно, че във всеки един екип има няколко роли, които са ясно още със започването на работата, за които трябва да се намерят точните хора. Вие ще сформирате екипа, затова именно вие мислете за тези хора постоянно. Някоя част от ролите се повтарят в процеса на работа, затова “въртете” хората през различни роли. Така те ще натрупат повече опит и ще е наясно със задълженията на останалите.
Когато тръгвате да избирате членове на екипа си, опитайте се да намерите хора с допълващи се знания и умения. Заложете и на хора, които тепърва ще ги развиват и усъвършенстват.
Запомнете, че идеалната комбинация за екип ще зависи от мисията на екипа. Всички екипи се нуждаят от смесица от технически и функционални характеристики, сред които умения за решаване на проблеми и вземане на решения, добри комуникативни умения и умения за работа в екип.
Не се фокусирайте прекалено много върху конкретните умения на дадения човек, опит и знания на дадения човек. Важно условие при избора за работа в даден екип се явява и нагласата за работа.
Колко голям да бъде екипа ? Съществува голяма опасност от това да сформирате прекалено голям екип, защото искате да вземете всички с много знания. Но не забравяйте, че ако в екипа влезнат прекалено много хора, рискувате с неговата продуктивност и ефективност. Майк Рам, добре е описал колко е максималният размер на даден екип.
Основните роли в даден екип и на които трябва да обръщате постоянно внимание са:
Лидер на екипа и основни задължения
– да използва екипа за постигане на целите
– да разбере целия проект и какво трябва да се постигне
– да наблюдава процеса
– да води, без да доминира
– да подкрепа екипа и неговите членове
– да помага на екипа да постигне продуктивни взаимоотношения
Съветник на екипа и основни задължения
– да подкрепя екипа в организацията
– да общува и води комуникацията с заинтересованите страни
Координатор и основни задължения
– да насрочва и провежда срещите на екипа или други дейности
– да осигурява всякакви ресурси, необходими в работния процес
– да стимулира и мотивира всеки един член на екипа
Членове на екипа, и основни задължения
– да подкрепя лидера и посредника в налагането на екипна етика и култура
– да насочат цялата си енергия върху поставените задачи
– да се вслушват в идеите на всички
Секретар и основни задължения
– да води записки от всички срещи на екипа

Калин Василев

Създател и мечтател. Силно вярвам, че човек трябва "да си купи акъл", за да бъде устойчив и силен в променяща се постоянно среда. Може да ме намерите във Facebook или Google

«

»

2 COMMENTS
  • Гери
    15 years ago

    Сега остава да дефинираш и какви са съответните права на всеки от екипа, за да може да си изпълнява формулираните задължения и работата е чиста.

what do you think?

Your email address will not be published.