TOP
Бизнес

Бизнес план – описание на дейността

Преди известно време, започнах да ви споделям как да си съставите бизнес план на вашата дейност и какви са началните стъпки. След описание на фирмения профил на компанията ви във бизнес план е ред на описание на основната дейност.
Именно тук вие запознавате останалите с това, което се занимавате. Представяте продуктите си.
Описанието на дейността в бизнес плана трябва да стартира с описание на всички дейности – основна, допълнителна, спомагателна или странична. Успоредно с това трябва да поместите информация и за продуктовата гама на вашата фирма. Поместете информация за:
» производство и реализация по месеци
» специализация – технологична или продуктова
» диверсификация на производството – разделете и опишете иновативната, технологична и продуктовата си политика, която следвате.
Описанието на дейността на вашата фирма, няма как да мине без информация за материално-техническата база. Това включва снабдяване и обезпеченост. Отбележете:
» количество и стойност на използваните суровини и материали
» обезпеченост на материалите и суровините – от собствен район или чужд ги доставяте
» вносни и/или местни суровини и материали използвате
Всяко едно описание на дейността не може да се размине без организационно-производствена структура на фирмата. Опишете я и направете оценка. Създайте организационна структура на фирмата. Опишете права и задълженията за всяко едно от звената и опишете йерархичните връзки – кой пред кой отговаря.
Всичко до тук е част от производството в дадена фирма.
В описание на дейността трябва да се включат и икономика на производството. Това представлява себестойност и калкулация на всеки един продукт от асортимента. Определяне на общия размер на постоянните и променливите разходи на фирмата за последните 6 месеца от активна дейност.
Всяко едно производството е съпътствано с критична точка. Това представлява обема на производството, при който фирмата нито печели, нито губи. Определете я въз основа на разходите, който смятате че ще направите.
Проектирайте цените и тяхното изражение. Сравнете ги с тези на конкурентите и вижте къде може да се оптимизира тази стойност.
За да може една фирма да се развива и да разширява производството си е необходимо да анализирате и оценявате вътрешната и външна икономическа среда. Изберете и фиксирате икономическото поведение на фирмата
» да завладее нови пазара
» да задържи завоюваните до момента пазари
» да остане на пазара на тези продукти и т.н.
Винаги си определяйте и поставяйте тези цели. Те се явяват водещи при определяне на бъдещето на фирмата ви.

Калин Василев

Създател и мечтател. Силно вярвам, че човек трябва "да си купи акъл", за да бъде устойчив и силен в променяща се постоянно среда. Може да ме намерите във Facebook или Google

«

»

2 COMMENTS
  • Comment: Anonymous on 18.05.2008

what do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *