TOP
Управление на проекти

Формиране на екип

В тази трета част от поредицата ми, в която споделям моя опит в управлението на проекти съм решил да обърна внимание на частта за формиране на екип.
След като вече сте подготвили плана на проекта е време да го стартирате. От този момент нататък всички предварителни оценки за продължителност на отделните задачи и дейности се превръщат в график, който трябва да се спазва. Самите задачи трябва да ги класифицирате по критичност.
Може да се каже, че важните стъпки в етапа на подготовката включва:
1. Формиране на екип
2. Подреждане (класифициране) на дейностите в график
3. Разработка на бюджета
Формирането на екипа следва да започва с преценка на необходимите за спецификата на проекта умения и качества на всеки един необходим ресурс. Те се очертават още в етапа на структурната разбивка на работата в етапа на планирането. В този етап можете да решите, че наличните ви хора нямат нужните умения и качества, за да извършат заплануваните задачи. Точно в този момент е необходимо да направите преценката дали ще са ви необходими външни хора, за да осъществите проекта си. Винаги трябва да сте в готовност да “вкарвате” и “изкарвате” нови хора в проекта, в зависимост от коя фаза се намирате и какви ресурси са ви необходими.
В някои случаи самия ръководител избира няколко или всички членове на екипа.. В други случай този избор се прави от неговите шефове. Ако в случай, че вашите ръководители избират членовете на екипа, ще се наложи вие сам да им оцените техните качества. Разпределяйте задачите в зависимост от най-доброто съотношение между способности и отговорности. Не е за пренебрегване и възможността да пратите един или няколко члена на вашият екип на обучение, за да придобият нужните умения. В този случай не забравяйте да предвидите пари в бюджета за тази дейност.
В повечето случай членовете на вашият екип ще се налага да препокриват няколко задачи, по няколко проекта или за първи път работят в екип. В ролята си на ръководител проект вие ще трябва да се убедите, че всеки един от членовете разбират задачите си и най-важното – имат желание да работят заедно.

В случай, че вече сте изградили екипа си сте наясно кой какви задачи ще изпълнява. В случай, че вашите ръководители са определили екипа ви първо трябва да се опознаете с всички членове и да сте наясно с техните възможности.
Лично аз при започване на работа с нов екип използвам следният метод за разпределение на задачите:
1. Съставяте си списъл на хората, които са част от екипа
2. Подреждате в списъчен формат всички налични умения и ресурси от които се нуждаете
3. Говорете в свободен разговор със всеки един от членовете на екипа, за които смята че самия той ги притежава
4. Накрая съчетайте уменията с хората и задачите.
С този метод същевременно ще поставите и началото на комуникационните връзки между членовете на екипа. В тези разговори членовете на екипа могат да ви посочат друг служител ор фирмата, който да притежава липсващите у другите умения и следователно да го включите и него в екипа.

След като съставите и изградите екипа си, огранизирайте встъпителна среща между всички членове. Запознайте хората с предстоящата работа и задачи за извършване. Заедно прегледайте изработения план на проекта и неговите цели, както и графика на проекта. По този начин можете да се запознаете и с тяхната гледна точка и може да ви дойдат допълнителни идеи и начини за разрешаване на дадена задачка или проблем.
Всички заедно обсъдете ролите и отговорностите на всеки един член и изяснете няколко важни моменти:
– по какъв начин ще се осъществява съвместната работа
– по какъв начин всички да се съобразят с изготвения план на проекта
– как да се изпълни направения график
Като провеждате тази първа среща окуражете хората, изслушвайте предложенията им къде може да се направят подобрения или изменения на плана. Тяхното мнение не е за пренебрегване. Приемете всички предложения на сериозно. Това важи най-много за областите и задачите, където отделните членове на екипа имат повече опит от вас. Несъмнено ще има такива области. След което можете да промените предварителните си оценки в съответствие с изказаните мнения и препоръки.

Калин Василев

Създател и мечтател. Силно вярвам, че човек трябва "да си купи акъл", за да бъде устойчив и силен в променяща се постоянно среда. Може да ме намерите във Facebook или Google

«

»

2 COMMENTS
  • Comment: Anonymous on 03.01.2008

what do you think?

Your email address will not be published.