TOP
Управление на проекти

Управление на проблемите в проект

Пред всеки един ръководител проект и проект се изправят редовно проблеми, с които трябва да се съобразявате по някакъв начин, и те оказват някакво влияние върху дейността ви.
Ръководителите често са притискани да променят обсега на проекта. Когато заинтересованите участници поискат това от вас, трябва да обсъдите с тях как това ще повлияе на себестойността, времето и качеството.
В някои проекти “разширяването на мисията” се превръща в постоянна битка. След като е постигнато споразумение за повратните точки в отделните етапи и конкретните цифри от бюджета, хората може да започват да виждат и допълнителни неща, които е добре да бъдат свършени.
НИКОГА не се оставяйте да бъдете въвлечени в решаването на проблеми извън официалните рамки на вашият проект, дори те са спешни за компанията.
Винаги е било проблем за даден проект, ако те започнат да изоставят в графика. Някои закъснения може да са неизбежни, но в почти всички случай можете да предприемате някакви действия за тяхното разрешаване. В противен случай рискувате те да се задълбочат и да донесат със себе си още проблеми за проекта.
Някои ръководител проекти имат склонност да пренебрегват евентуалните проблеми с хората в етапа на планирането (така поне казват умните хора :) ). Те може да продължат да не им обръщат внимание или дори да ги отричат, дори когато са очевидни и истински. За съжаление, проблемите с хората са често най-трудните, с които един ръководител на проекта се сблъсква. В такъв случай, вместо да ги омаловажавате, да се правите, че не съществуват, или да ги отбягвате, бъдете готови за тях и ги решавайте бързо. Седнете и си поговорите с даденият човек лично, на четири очи, а не занимавайте ръководството с подобни неща. Най-важното е и двете страни да са готови на отстъпка и да имат желание за решаване на проблема.
Като цяло, проблемите които произтичат от хората, може да бъдат избегнати или решени по-рано, ако вие, в ролята на ръководител проект, общувате достатъчно често с членовете на своя екип. Седмичните срещи може да се окажат недостатъчни, всекидневния обмен на информация между членовете на екипа може да даде много добри резултати.
Бъдете бдителен и обръщайте внимание на малките признаци за назряващи проблеми сред членовете на екипа. Това, което трябва да ви даде сигнал за възникването на проблем са:
– повишено напрежение или раздразнимост
– липса на ентусиазъм
– нервност и непрестанно разхождане из стаята
– неспособност да се взимат решения
ВИНАГИ реагирайте, колкото се може по-рано на проблемите – още при първите признаци. Не позволявайте на малкия дразнител да се превърне в голяма криза. Разговаряйте със заинтересованите страни, а не се оплаквайте и “натопявате” пред висшестоящите.

Калин Василев

Създател и мечтател. Силно вярвам, че човек трябва "да си купи акъл", за да бъде устойчив и силен в променяща се постоянно среда. Може да ме намерите във Facebook или Google

«

»

what do you think?

Your email address will not be published.