TOP
SQA

Качество на софтуера

Ще публикувам лекциите ми, които изнесах под формата на презентации, пред студентите на ПУ “Паисий Хилендарски” миналата година. Като качество на презентацията, сам си ги определям като “сухи”, но целта ми бе да възбудя интерес у студентите, не толкова да си показвам презентационните умения.

Първата презентация бе въвеждаща и ни запознава с основните понятия, термини и ключови моменти от осъществяването на софтерните тестове. Неща, без които не можем да започнем да говорим за качество на софтуерните продукти – било то десктоп или уеб приложения.

Калин Василев

Създател и мечтател. Силно вярвам, че човек трябва "да си купи акъл", за да бъде устойчив и силен в променяща се постоянно среда. Може да ме намерите във Facebook или Google

«

»

what do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *