FEATURED

Ще публикувам лекциите ми, които изнесах под формата на презентации, пред студентите на ПУ “Паисий Хилендарски” миналата година.

FEATURED

Днес получих писмо от израелската компания RadView, произвеждаща инструмента за автоматизирано тестване – WebLoad. Писмото дойде от Eyal