TOP
SQA

Тест план – тест сценарии

След като сме отбелязали основните видове тестове, които планираме на този етап да се изпълняват върху проекта е време да опишем и тест сценариите.

Тук вариантите са много, но лично аз предпочитам по-опростеният формат. Това ще рече, че слагаме един скрийншот от един тест сценарии и описваме коя част от него за какво е.  Например:

– Елемент 1 – име на ТС
Името на ТС е свързано със функционалността / модула, който се проверява от системата.
Това действие се извършва от дизайнера на ТС.
– Eлемент 2 – уникален номер на ТС
Номера е уникален идентификатор, по който всеки един ТС се различава от всичките написани за проверка на функционалностите на системата.
Това действие се извършва от дизайнера на ТС.
– Елемент 3 – предусловие
Действия които трябва да бъдат извършени преди за започне изпълнението на ТС. Те могат да включват:
– навигация до определен екран от системата
– избор на даден елемент / параметър преди да започне изпълнението на ТС
– Създаване на даден обект / елемент
– Настройка на даден обект / елемент
Това действие се извършва от дизайнера на ТС.
– Елемент 4 – действия за изпълнение
Тук се съдържа последователност от дейстия, които трябва да се извършат, за да се провери дадената функционалност описана в ТС.
Всички действия трябва да се изпълнят последователно стъпка по стъпка
Това действие се извършва от дизайнера на ТС.
– Елемент 5 – очакван резултат
Очакваният резултат се определя въз основа на това как е реагирала системата, изпълнявайки всички нужни действия за проверка на дадената функционалност / модул според описаните стъпки. Възможно е наличието на повече от един очакван резултат. Тук той се отнася само за дадената стъпка.
Това действие се извършва от дизайнера на ТС.
– Елемент 6 – Pass/Fail статус (бележки)
Тук се отбелязва дали системата реагира според описаните параметри във функционалната спецификация.
Тестовите резултати, които могат да бъдат отбелязани в този раздел са:
– PASS – когато очакваният резултат отговаря на резултата описан във функционалната спецификация
– FAIL – когато очакваният резултат не отговаря на резултата описан във функционалната спецификация
– NOT TESTED – когато дадена стъпка / ТС не е проверена
– HOLD– когато провеждането на проверката е отложена поради някаква причина
Този раздел може да се използва от тестъра за записването на бележки към даденият ТС при необходимост.
Тези действия се извършват от QA консултанта, който изпълнява самият ТС.
– Елемент 7 – Краен очакван резултат
Очакваният резултат въз основа на функционалната спецификация общо за целият сценарии след изпълнението на всички стъпки.

След като дефинирате формата на тест сценарии, в тест плана трябва да поместите и информация за всички написани сценарии. Това го правим под формата на табличка:

Група от Тест Сценарии Тест сценарии ID
Действия на нерегистриран потребител
Основно меню ТC № Guest  1
Регистрация на физическо лице ТC № Guest  2
Регистрация на юридическо лице ТC № Guest  3
Администрация
Администрация ТC № Admin 1
Потребители ТC № Admin 2
Добавяне на потребител като физическо лице ТC № Admin 3
……

Не забравяйте да сложите път до SVN, ако имате хранилище, където пазите документите по проекта.

Предпоследната част от базовият ни тест план трябва да съдържа информация за използвани инструменти. Тук се включват всички тулове и програмки, които ще се ползват при извършването на тестове – било то ръчни или автоматизирани.

Калин Василев

Създател и мечтател. Силно вярвам, че човек трябва "да си купи акъл", за да бъде устойчив и силен в променяща се постоянно среда. Може да ме намерите във Facebook или Google

«

»

what do you think?

Your email address will not be published.