TOP
SQA

Тест план – цел и необходими ресурси

Това, което ви предлагам е следното…да си структурите по следният начин цялата информация за общите сведения за тест плана:

Цел на документа
Тук опишете какво се цели със създаването на тест плана – провеждането на тестове с цел осигуряване на качествто на продукта, информация за всички видове тестове прилагани върху системата.
Включете информация за това на какви документи се базира създаването на този тест план. Обикновенно това е функционална спецификация, use cases и/или бизнес анализ.

Обхват на документа
Поместете информация за обхвата на тест плана, какво ще се тества и с какво.

Основни насоки при процеса на тестване
Информация за основните насоки. Оптимален брой тестове, за да се потвърди качеството на продукта и да се отстранят максимално всички бъгове или дефекти.
Наблегнете на кой ключови функционалности ще се обърне повече внимание.

Ресурси
Тук включете два подраздела. В единия отбележете човешките ресурси, заети в разработването на проекта – членовете на екипа от бизнес анализаторите, през програмистите и накрая да не забравите себе си, като QA.
В другата част включете информация за системните изисквания. Можете да си направите по една табличка за консигурацията на сървъра, където е разположено приложение и една за конфигурацията на машината, от която се провеждат тестове.
Тя би изглеждала по следния начин:

Системни ресурси
Ресурс Наименование / вид / модел
Сървър база данни  
Мрежа  
Име на сървъра  
Име на базата данни  
Тестов компютър  
Хралище за тест документи  
Мрежа  
Име на сървър  
Клиентски компютър  

Срокове на провеждане на тестове
След като вече сте попълнили информация за обхвата и целта на тест плана, записали сте кои са участниците, идва ред да определите график за провеждане на тестовете.Това нещо не може да го направите, ако предварително не сте го коментирали с ръководител проект. Той ще ви каже какво време имате отделено за тестване. Борете се, борете се то да е максимално – колкото повече време имате, толкова повече свеждате възможността от поява на сериозни бъгове и дефекти в приложението.
За да определите и фиксирате точно определеното ви време за провеждане на тестовете, мога да ви препоръчам да си направите една проста табличка. Тя се състои от три колони:

N
Дейност/тестове
Начална дата
Крайна дата
1 Създаване на тест план Стартова дата Крайна дата
2 Дизайн на ТС Стартова дата Крайна дата
3 Създаване на ТС Стартова дата Крайна дата
4 Изпълнение на ТС Стартова дата Крайна дата
5 Load тестове Стартова дата Крайна дата
6 Performance тестове Стартова дата Крайна дата

Таблицата е допишете с всички видове тестове, които смятате да извършвате и прилагате върху даденият софтуер или приложение. Всичко това го праим с единствената цел да си облекчите работата и за да може в началото да
фиксиране и разпределите работата. Никои не е казал, че това са твърдо определени дати. Те могат да варират в зависимост от характеристиката и текущото състояние на проекта ви. Те са просто ориентир във времето.

Документи в тест плана
След като вече сте определили първоначалните срокове, тук е добре опишете с какви документи е свързано създаването на този тест план. Това включва функционална спецификация, доклади и репорти от извършени
тестове и т.н. Ако разполагате със resource сървър (SVN и друго) поместете и пълен адрес къде могат да се достъпят те. За да си ви по-подредени нещата, може да си направите една проста табличка с няколко реда и колони, където да поместите информацията за тези документи.

N
Наименование на документ
Местоположение в SVN
1    
2    
3    
4    
5    
6    

Калин Василев

Създател и мечтател. Силно вярвам, че човек трябва "да си купи акъл", за да бъде устойчив и силен в променяща се постоянно среда. Може да ме намерите във Facebook или Google

«

»

what do you think?

Your email address will not be published.