TOP
Управление на проекти

Управление на проекти – тест

Преди няколко дни намерих няколко сравнително интересни теста за управление на проекти/управление на екипи и реших да ги преведа. С тях можете да проверите основните си познания при процеса на управление на проекти/екипи. Ето го и първият от тях…
————-
1. Възложили са ви проект, които има добре формулирани цели. Какво трябва да направите, преди да започнете да планирате процеса? (цели на проекта)
А) да потвърдите, че финансирането е одобрено
Б) да се убедите, че с проекта се решава конкретен проблем

2. Защо е важно да определите предварително всички заинтересовани страни в проекта ? (видове проблеми в управлението на проекти)
А) за да откриете поддръжниците на проекта
Б) за да разберете, че поставените цели отговарят на очакваните успешни резултати
В) за да откриете навреме какви са очакванията, които се възлагат

3. Когато се определят целите на проекта, кои са три показателя играят основна роля за бъдещите решения за проекта ? (управление на проекта)
А) наличните ресурси, реалистично поставените цели и времето на изпълнение
Б) сложност, време и ресурси
В) време, разходи и качество

4. Какво правите, когато извършвате WBS анализ ? (метод на критичният път)
A) раздробявате целият процес на по-малки задачи и след това на още по-малки, докато стигнете до най-малката единица.
Б) разпределяте средствата според целите, планирате в детайли разходите за персонала и дейностите.

5. Когато формирате екип за проекта, който ще управлявате, трябва да се уверите, че вашата група: (формиране на екипа)
А) е съставена от членове, които ще се разбират по време на работата
Б) се е посветила на успеха на проекта
В) притежава всички необходими качества

6. Какъв инструмент ще използвате за определяне на какво трябва да се свърши, колко време ще отнеме, в каква последователност да се извърши и кой ще отговаря за него ?
А) анализ WBS
Б) Диаграма Ghantt или схемите за последователни операции

7. Довършете израза: “Бюджетът не е само списък на всички разходи. Той също така … (бюджет към проекта)
А) … оправдава направените разходи за постигане на крайната цел
Б) … е инструмент за контрол
В) … оправдава всички допълнителни разходи, които ще трябва да се извършат при управлението на проекта

8. Кой показател доста често се изпуска при формирането на бюджета ? (контрол на бюджета и качеството)
А) Персонал
Б) Доставки
В) Командировки
Г) Поддръжка
Д) Обучение

9. Кой оценя завършелият проект ? (приключване на проекта)
А) Мениджърът на проекта заедно с всички заинтересовани страни
Б) Независим човек, който може да бъде обективен
В) Хората, които са определили първоначалните цели

Калин Василев

Създател и мечтател. Силно вярвам, че човек трябва "да си купи акъл", за да бъде устойчив и силен в променяща се постоянно среда. Може да ме намерите във Facebook или Google

«

»

4 COMMENTS
 • Иван
  10 years ago

  Какви са отговорите на въпросите? Би ли споделил ?

 • Свилен Ризов
  12 years ago

  И все пак какви са отговорите, че възникнаха спорове…..

 • Zdravko
  13 years ago

  Интересно… а отговорите или оценката как се формира?

  Аз бих отговорил така:
  1 – Б
  2 – Б
  3 – В
  4 – Б
  5 – А
  6 – Б
  7 – Б
  8 – В
  9 – А

 • Велислава
  15 years ago

  имаш ли други тестове по Управление на проекти

what do you think?

Your email address will not be published. Required fields are marked *